جزوات استاد جلیل عظیم پور

مراحل عنوان . دانلود فایل pdf
1
مدارهای منطقی و مبانی دیجیتالل
„ 2
برنامه نویسی ++C
3
برنامه نویسی ویژال بیسیک
4
آشنایی با دفاع مقدس
5
آزمایشگاه مبانی دیجیتال و آزمایشگاه مدار مننطقی
6
کارگاه کامپیوتر - آشنایی با نرم افزار متلب
7
ذخیره و بازیابی
8
مستند سازی و شیوه ارائه